Regaip gecesi neler yapmalı, nasıl ibadet etmeliyiz?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi…

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi…

Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi… Peki bu mübarek gecede neler yapılmalı? 

3 / 111

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

5 / 111

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli

6 / 111

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli

7 / 111

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı

9 / 111

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı

10 / 111

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı

11 / 111

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli

Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli

13 / 111

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli

14 / 111

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli

15 / 111

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli

17 / 111

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı

18 / 111

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

19 / 111

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli

21 / 111

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.

22 / 111

1. Müslümanmısın? 

Elhamdülillah Müslümanım. 

23 / 111

2. Müslümanım demenin manası nedir?

Allah´ı bir bilmek, Kur´an-ı Kerim´i ve Muhammed Aleyhisselam´ı tasdik etmektir. 

3. Ne zamandan beri Müslümansın ?

"Kâlû Belâ" dediğimiz zamandan beri Müslümanım. 

25 / 111

4. "Kâlû Belâ" zamanı neye derler?
 
Misak´a derler. Yani Allah-u Teala ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben: 
" Elestü birabbiküm " yani ( Ben sizin rabbiniz değil miyim ) diye sordu. Onlar da: "Kâlû Belâ" ( Evet Rabbimizsin ) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir. 

26 / 111

5. Rabbin kimdir ?

Allah 

27 / 111

6. Seni kim yarattı ?

Allah 

7. Sen kimin kulusun ?

Allah´ın kuluyum. 

29 / 111

8. İslamı ve Müslümanlığı öğrenmek farz mıdır?

İslamı ve Müslamanlığı öğrenmek mutlak farzdır. 

30 / 111

9. Allah´ın bir olduğuna delilin nedir ?

Sure-i İhlas´ın ilk ayeti kerimesidir. 

31 / 111

10. Bunun manası nedir ?

Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.. 

11. Allah´ın sıfatlarını öğrenmek farzmıdır?

Evet farzdır. İmanın esaslarıdır..

33 / 111

12. Allah´ın zatı hakkında düşünce caiz midir ?

Caiz değildir. Çünkü akıl Allah´ın zatını anlamaktan acizdir. Allah´ın ancak sıfatı hakkında düşünülür. 

34 / 111

13. Nereden geldin, nereye gideceksin ?

Allah´dan geldim, Allah´a gideceğim 

35 / 111

14.Niçin geldin ?

Allah´a kulluk için 

15. İman-ı yeis nedir ?

Firavun gibi ölürken iman etmektir. 

37 / 111

16. Bu iman muteber midir ?

Değildir. 

38 / 111

17. Tevbei yeis nedir ?

İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. 

39 / 111

18. Bu tevbe muteber midir ?

Muteberdir. 

19. Dinin hangi dindir ?

İslam dinidir.

41 / 111

20. Kitabın hangi kitaptır ?

Kur´an´dır. 

42 / 111

21. Kıblen neresidir ?

Kabe-i Muazzamadır. 

43 / 111

22. Kimin zürriyetindensin ?

Adem Aleyhisselam´ın zürriyetindenim.

23. Kimin milletindensin ?

İbrahim Aleyhisselam´ın milletindenim. 

45 / 111

24. Kimin ümmetindensin ?

Muhammed Aleyhisselamın. 

46 / 111

25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor ?

Mekke´de doğdu. 53 yaşında Medine´ye hicret etti. Şimdi Medine´de "Ravza-i Mütaharra"sındadır. 

47 / 111

26. Peygamberimizin kaç adı vardır ?

Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud. 

48 / 111

27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? 

Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem´dir. 

28. Peygamberimizin babasının adı nedir? 

Abdullah´tır. 

50 / 111

29. Annesinin adı nedir ?

Amine´dir.

51 / 111

30. Süt annesinin adı nedir ?

Halîme'dir.

31. Dedesinin adı nedir ?

Abdülmüttaliptir. 

53 / 111

32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi ?

40 yaşında.

54 / 111

33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı ?

23 sene peygamberlik yaptı. 

55 / 111

34. Peygamberimiz nerede doğdu?
 

Mekke-i Mükerreme´de.

56 / 111

35. Hangi tarihte doğdu ?

571 tarihinde 

57 / 111

36. Hangi tarihte nereye hicret etti ?

622 tarihinde Medine´ye hicret etti. 

58 / 111

37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi ?

632 yılında, 63 yaşında sona erdi.

59 / 111

38. Peygamberimizin kaç kızı vardı ?


Dört kızı vardı.
1) Zeynep
2) Rukiyye
3) Ümmü Gülsüm
​4) Fatıma ´dir.

39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu ?

Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah ( Diğer adı Tayyip ) 3) İbrahim hazretleridir. 

61 / 111

40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın ?

1) Hazret-i Hadice
2)Hazret-i Sevde
3) Hazret-i Aişe
4) Hz. Hafsa
5) Hz. Zeynep b.Huzeyme
6) Hz. Ümmi Seleme
7) Hz. Zeynep binti Cahş
8) Hz. Cuveyriye
9) Hz. Ümmü Habibe
10) Hz. Safiyye
11) Hz. Meymune
12) Hazreti Mariye, 

62 / 111

41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur ?

Onlar bütün müminlerin annesidir. 

63 / 111

42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir ?

Hz.Hatice validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür. 

43. Peygamberimizin son hanımı kimdir ?

Hz. Aişe validemizdir. 

65 / 111

44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarmısınız?

Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam´ı yaymaktır. 

66 / 111

45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir ?

Hz. Aişe ´dır. 

67 / 111

46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir ?

Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem´dir. 

47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır ?

İki torunu vardır :
1) Hasan
2) Hüseyin ( Radıyallahü anhuma ). 

69 / 111

48. Bunlar kimin çocuklarıdır ?

Hz. Ali ve Hz. Fatıma

70 / 111

49. Allah´ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir ?

Tevhid´dir. 

71 / 111

50. Tevhid nedir ?

Allah´ın birliğini bilmek , yalnız ona kulluk etmektir. 

51. Allah´ın yasakladığı en büyük günah nedir ?

Şirk´tir. 

73 / 111

52. Şirk nedir ?

Allah´a ortak koşmak, ondan başka Allah ( İlah - Tanrı ) olduğunu söylemek. 

74 / 111

53. Peygamber kime denir ?

Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ için Allah´ın vazifelendirdiği zata denir. 

75 / 111

54. Allah, Peygamberleri niçin gönderdi ?

Şirkten korumak, tevhide çağırmak için 

55. Allah tarafından mahlukata gönderilen Peygamberlerin sayısı kaçtır ?

Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin. 

77 / 111

56. En büyük Peygamberler kimlerdir ?

5 dir. Hz.Muhammed , Hz.Nuh, Hz.İbrahim , Hz.Musa ve Hz. İsadır. 

78 / 111

57. Kur´an-ı Kerim´de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır ?

Yirmisekiz. 

79 / 111

58. İsimlerini sayarmısınız ?

Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn ( aleyhimüsselam ) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir. 

59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi ?

Bütün insanlığa gönderildi. 

81 / 111

60. Resul nedir ?

Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberinşeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

82 / 111

61. Nebi nedir ?

Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan Peygamberdir. Her resul aynı zamanda nebidir, fakat her nebi resul değildir.Her resul aynı zamanda nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir. 

83 / 111

62. İlk nebi kimdir?
 

Adam ( Aleyhisselem ) dır. 

63. İlk resul kimdir ?

Nuh ( Aleyhisselem) dır.

85 / 111

64.İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar ?

Dirilecekler 

86 / 111

65. Dirildikten sonra ne olacaklar ?

Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler. 

87 / 111

66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur ?

Dinden çıkar, kâfir olur. 

67. Melek nedir ?

Allah´ın nurdan yarattığı ve kadın ve hayvan dışında istedikleri şekle girebilen , daima ibadet eden günahsız varlıklardır. 

89 / 111

68. Dört büyük melek hangileridir ?

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail 

90 / 111

69. Meleklerin görevleri nelerdir?
 

Allah´a hamd etmek, O´nu tesbih etmek, O´nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. 
Bazı meleklerin özel görevleri vardır. 

91 / 111

70. Cebrail´in görevi nedir?
 

Peygamberlere vahiy ve kitap getirir. 

71. Mikail´in görevi nedir ?

Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir. 

93 / 111

72. İsrafil´in görevi nedir ?

Kıyamette Sur´a üflemek 

94 / 111

73. Azrail´in görevi nedir ?

Allah´ın emriyle can almak 

95 / 111

74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
 

Tevrat Hz.Musa'ya, Zebur Hz.Davud'a, İncil Hz.İsa'ya, Kur´an-ı -Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa ( Sallallahü aleyhi ve sellem ) Efendimize inmiştir. 

75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir ?

Allah´ın, dört kitaptan başka Cebrail vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Ademe 10, Şite 50, İdrise 30, İbrahime ise 10 suhuf verilmiştir. 

97 / 111

76. Mezhep kaçtır ?

İkidir. 

98 / 111

77. Nelerdir ?

İtikatta mezhep, amelde mezhep. 

99 / 111

78. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?

İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir

79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir ?

Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir. 

101 / 111

80. İtikatta mezhebin nedir ?

Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. 

102 / 111

81. Amelde mezhebin nedir ?

Hanefi mezhebidir. 

103 / 111

82. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
 

Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir. 

83. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
 

Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleridir. 

105 / 111

84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?
 

Semerkand´ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir. 

106 / 111

85. İmam Ebü´l Hasani´l Eşari Hazretleri nerelidir Ne zaman vefat etmiştir?
 

Basra´lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir. 

107 / 111

86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız.?

Üçtür.
A) Uyku
B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak
C) Unutmak. 

87. Kaç tane kandil vardır, nelerdir ?

Beş tane kandil vardır.

Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir
Regaib Kandili : Hz. Amine´nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah´ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
Berat Kandili : Kur´an-ı Kerim´in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur´an-ı Kerim´in dünya semasından Peygamberimize indirilmeye başladığı gecedir. 

109 / 111

88. Kabir suali kime sorulmaz?
 

Peygamberlere, çocuklara ( baliğ olmayanlara ) ve delilere 

110 / 111

89. Din nedir?
 

Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur. 

111 / 111

90. İslam nedir?
 

Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik , dil ile ikrar edip , onları bütün hayatında yaşamaktır..


ABD’den Türkiye’ye malzeme takası teklifi

Vatandaşına maske yetiştiremeyen ABD, Türkiye’den istediği 81 tıbbi ürünü, takas yöntemiyle almayı teklif etti.

Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler

Koronavirüs salgını Avrupa’da sağlık sistemiyle birlikte ekonomileri de yıkıyor. İspanya Başbakanı Sanchez ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall Planı’na benzer bir yardım planına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Illere Göre Vefat Sayılarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ilk kez il bazlı ölüm sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul can kaybının en çok olduğu il olurken, Adana, Sakarya,Kocaeli, Kayseri,Bursa ve Konya'daki ölü sayısı da dikkat çekti.

CUMHURİYET COŞKUSU TÜM ŞEHRİ SARDI

“Dünya 5’ten küçüktür”

Aytekin torun virüse yakalandı

“Dünya medyası her zaman Ermenistan’ın yaptıklarına göz yumuyor”

Zihinsel engelli genç, kapalı spor salonunu savaş alanın çevirdi

İnegöl'de mahalle sakinleri hırsızı yakalayıp polise teslim etti

NEŞE AİLESİNİN ACI GÜNÜ